محل بنر تبلیغاتی شما

شعر درباره عید قربان

عید قربان، شعر عید قربان
ای عزیزان به شما هدیه زیـــــــــزدان آمد

عید فرخنـــــــده ی نورانی قربـــــــــان آمد

حاجیان سعی شما شد به حقیقت مقبول

رحمت واسعــــه ی حضــرت ســـبحان آمد

عید قربان به حقیقـــت…زخــــــداوند کریم

آفتابی به شــــــب ظلمت انســــان آمد

جمله دلهاچو کویری ست پر از فصل عطش

بر کویــــر دل ما…نعــــــــــــمت باران آمد

خاک میسوخت در اندوه عطش باحسرت

نقش در سینه ی این خاک.. گلستان آمد

امر شد تا که به قربانـــــــی اسماعیلش

آن خلیــــلی که پذیرفتـــه ز رحـــــمان امد

امتحان داد به خوبی بخـــــــدا ابــــراهیم

جای آن ذبح عظیمی که به قربــــان آمد

آن حسینی که زحج رفت سوی کرببــلا

به خدا بهر سر افـــــرازی قـــــــــرآن آمد

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


تعطیلی ادارات 12 مهر 93

با توجه به اینکه روز یک شنبه ۱۳  مهر ماه ۱۳۹۳ که مصادف است با عید سعید قربان احتمال می رود که روز شنبه که بین تعطیلی روز جمعه و یک شنبه قرار دارد هم تعطیل شود.

به محض اطلاع خبر رسانی می شود

ادامه مطلب

icon برچسب ها:


زندگی نامه شیخ احمد جام

نامش «احمد» نام پدرش «ابوالحس» و كنيه اش «ابونصر» بود و از روي صفات عقيدت و خلوص نيت به القاب گوناگوني چون «شيخ الاسلام»،«قدوه الابدل»،«قطب الاوتاد»،«ژنده پيل»،«سلطان الاولياء»،«معين المله و الدين»،«قامع ابدعه»،«حاكم العدل في بلادالله»،«شيخ جام» يا «پير جام» مشهور شده است.
احمد در سال 441 هجري «1020ميلادي» در نامق از روستاهاي ترشيز «كاشمر فعلي» خراسان و در دودماني از نژاد عرب يمني و از اعقاب «جرير بن عبدالله بجلي» صحابي معروف پاي به عرصه حيات نهاد. آنچه از متون پراكنده بر جاي مانده مؤيد آن است كه والدين و خويشاوندان وي مردمي ساده و زراعت پيشه بودند و بنا به اظهار شيخ در يكي از تاليفاتش حتي خواندن و نوشتن هم به او نياموختند.
آورده اند «در ايام طفوليت آثار عجيبه از وي ظاهر ميگشت». بعدها احمد جواني گشت بلند قامت با خصوصياتي كه درويش علي بوزجاني به آن اشاره ميكند، از جمله‌‌«نيكو روي و بلند بالا و نيكوقامت،رنگ وي به سرخي سفيدي مايل به سرخي، ميگون موي، گشاده ابروي و چم وي اندك به سبزي مايل و جامه ميپوشد در اوايل حال دستاري كهنه و بهد جامه اي شغيد بر سان عالمان».
اگر چه دوراني از روزگار جواني احمد جام صرف عيش و عشرت و شادخواري گشت، اما وي در داستان پر حادثه و متلاطم زندگي خويش قهرمان آزاده اي است كه بعد از سپري شدن 22 بهار از زندگيش با اراده قوي به گذشته تباه خود پشت مي كند، از گروه همسالان خويش كناره مي گيرد و پاي در وادي تقوا مي نهد. وي به سال 462 ه.ق به دنبال يك تغيير حال و هيجان روحي آني و واقعه اي كه نظيرش در زندگاني جمعي ازرجال صوفيه و مشاهير علم و ادب مشاهده شده است، به مدد بارقه اي روحاني و فيض آسماني تغيير حالي شكفت دراو پديد آمد، ازتامل در گذشته تاريك خود دچار ندامت شد و بر سر توبه آمد.
«بيست و دو ساله بودم كه حق عزشأنه و لطيف به كرم خود، مرا توجه كرامت كرد» وارستگي، آگاهي و روح بزرگ و پر محتوي احمد پي از توبه وي را به سوي دينداري و عبادت رهنمون ساخت به طوريكه پس از تاملات فراوان سرانجام رهسپار وادي عرفان و طريقت گرديد. نهضت تصوف در آغاز امر عبارت بود از يك روش و طريقه ديني و اخلاقي و تزكيه نفس براي آنكه انسان بتواند قواي روحي خود را پرورش داده و انگيزه هاي نارواي خويش را مهار نمايد و بر نفس و هواهاي نفساني چيره گردد. بنابراين عامل اصلي گرايش احمد به اين عرصه بازگشت از گناه بوده است، همانهگونه كه خود نيز براي توبه سه مقام مهم پشيماني دل، عذر به زبان و توقف از گناه ذكر نموده است، پس به اين نيبت بود كه در محيط سرد و سنگين كوهها و غارها سكني گزيد به اين اميدواري كه در پرتو اعتكاف و مجاهدتهاي سخت از راه توريض و تزكيه بتواند به كمال عارفانه راه جسته و در فرجام بدان تكاملي و اصل گردد كه غايت مطلوب اهل حق است. وي 12 سال تمام در دامنه كوههاي نامق و غار كوه نمك در «چپلو» كوه سرخ 6 سال در كوهستان بزر / بيزد جام خلوت گزيد كه اين مدت به نظر شيخ «هزده سال رياضت بود» او در اين دوران رياضت توفيق يافت با فراغت به كسب علم تحصيل و تفحص در امهات تفاسير به اخبار و تحقيق در احوال عرفا و مقامات مشايخ بزرگان طريقت و عرفا بپردازد.
و از دواوين و سخنرانان نامدار و صحاح و مسانيد و امهات كتب صوفيه استفاده نمود و با توجه به كتبي كه در دسترس وي بود در متون معتبر فارسي قديم نيز سير مي كرده است.

« تائب را و نائب را هيچ چيزي بهتر از آموختن علم نيست همه كارها به علم راست آيد و بي علم هيچ را نتوان كرد »
بطوريكه در متون نگاشته شده، شيخ احمد با عرفي به نام بوطاهر كرد موءانست تمام داشته است. گويا بوظاهر كرد عارفي گمنام بوده واز مريدان سر سخت «ابو سعيد ابي الخير»، و نيز مريد شيخ ابو نصر سراج، وي نيز مريد «ابو محمد عبد الله بن محمد المرتعشي»… سيد كائنات محمد مصطفي «ص».
از سوي ديگر بررسي داستانهاي موجود در كتاب مقامات ژنده پيل مؤيد آن است كه وجود شخصيت «بوطاهر كرد» در بهشي از زندگاني احمد براي وصال به نقطه كمال و معنويت وي موثر بوده است. از جمله مي توان به داستان هشتاد و يكم مقامات و ورق «22-ب» روضه الرياحين اشاره كرد.
همانگونه كه در زندگاني و شرح احوال شيخ احمد اشاره شد وي پس از مدتها رياضت به كوهستان بزد عزيمت نموده و به اين ترتيب در پايين دامنه اين كوهسار با ساختن بنايي مختصر رحل اقامت مي افكند. اين بنا كه امرزه در سه كيلومتري جنوب روستاي بزد قرار دارد، از ارزش معماري چنداني برخوردار نبوده اما به دليل انتساب ان به شيخ داراي اهميت و اعتبار خاصي است و همواره توجه و عنايت پيروان مسلك وي را به همراه داشته است. زاويه اي كه عبارت بود از يك اتاق كوچك، محراب و چله خانه اي براي عبادت كه اين مكان را «مسجد خانه نور» نام نهادند در بيان كيفيت بنيان اين مكان در «مقامات ژنده بيل» آمده است:

«ديگر چون شيخ الاسلام قدس الله العزيز مقام به كوه بيزد جام آورد و ان مسجد خانه كه امروز برجاست او بنا نهاد و عمارت ميكرد و ياران سنگ و چوب مي آوردند و گلكاران كار مي كردند»

ادامه مطلب

icon برچسب ها: