محل بنر تبلیغاتی شما

تجربیات مدون شده معلمان

تجربیات مدون شده آقای احمد نصیریان معلم کلاس چند پایه چهارم و پنجم کم توان ذهنی

مقدمه

باید پذیرفت که مسئولیت معلمان و تمامی همکاران در یک محیط آموزشی ، مسئولیتی بسیار مهم است که به نیروهای متخصص و کارآمد نیاز دارد . مدرسه محلی است که باید در آن دانش آموزان به سطح علمی و تربیتی بالایی برسند تا در آینده وارد جامعه ای سالم شوند.

وظیفه مسئولین و معلم کلاس ایجاد انگیزه برای افزایش سطح علمی دانش آموزان استکه هر آموزگاری با توجه به تجربیات مفید می تواند این سطح علمی و تربیتی را برای دانش آموزان خود افزایش دهد .

اما در این جا صحبت از دانش آموز عادی نیست. طرف ما دانش آموزی با مشکلات ذهنی ، رفتاری و جسمی- حرکتی است که کار بیشتری را به خود اختصاص می دهد.

محیط مدارس استثنایی با محیط یک مدرسه عادی به ظاهر نیاز های ویژه دانش آموزان تا حدودی متفاوت است و باید باشد تا این دانش آموزان بتوانند به راحتی و با مشکلات کم تری به سطح علمی، رفتاری ، تربیتی بالاتری برسند. تا در آینده سربار جامعه نباشند.

شرایط سنی این کودکان و نوجوانان با شراط سنی مدارس عادی چه از نظر منابع علمی و زمانی رفتن به پایه بالاتر بسیار متفاوت است و این تفاوت حداقل سه تا چهار سال نسبت به یک بچه عادی می باشد

تجارب دانش آموزانی که در کلاس دچار عدم تمرکز و دقت بودند

اینجانب تقریبا تمامی پایه های دوره ابتدایی را تدریس نموده ام وکه در این راستا تجاربی در ارتباط با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان کسب نموده ام که به شرح مختصری از این تجارب می پردازم:

تجارب در مورددانش آموزانی که در کلاس تمرکز و دقت کافی نداشتند و در کلاس و در هنگام تدریس هیچ گونه توجه و دقت نسبت به کلاس و تدریس معلم نداشتند و هم چنین قادر نبودند کاری را که شروع کرده اند خاتمه دهند و به سادگی حواسشان پرت می شد و به طور کلی نتوانستند روی کارهای مدرسه و یا سایر کارهایی که نیاز به توجه دارد تمرکز کنند.

برای اصلاح این رفتار سعی شد اول صبح هر روز که ما به مدرسه می آمدیم دانش آموزانی که دارای این مشکل بودند برای تمرکز و ایجاد دقت بیشتر روی یک شی مانند کتاب یا یک تصویر و غیره تمرکز کنند .

ابتدا به مدت سی ثانیه و در دفعات دیگر تا یک دقیقه بر روی شی مورد نظر تمرکزکنند آن گاه چشمانشان را بسته و سعی شد به کمک ذهن آن شی را همان طور که دیده اند تجسم کنند که این روش را برای تمام پایه ها بخصوص پایه های اول اجرا نموده به قدرت تمرکز و دقت آن ها کمک نموده و باعث افزایش تمرکز شده و همین امر باعث شده که درس را بادقت بیشتری گوش داده و بیان کنند.

تجارب در درس ریاضی در پایه اول

در تدریس درس ریاضی سعی کردیم که همیشه برای مراحل تدریس و یاد دادن یک مفهوم به دانش آموزان از مرحله مجسم یعنی با استفاده از وسایل کمک آموزشی با بازی و سوال و جواب از دانش آموزان به صورت عینی و محسوس با مفهوم آن درس آشنا شوند و مفهوم در ذهن او نقش ببندد.

سپس به صورت نیمه مجسم و با رسم شکل های جذاب و جالب و ارتباط با مرحله مجسم آن مطلب را برای دانش آموزان به زبانی بسیار ساده و متنوع تفهیم کردیم بطوری که در مرحله کنترل درک مفهوم و تمرینات کتاب در کلاس دانش آموزان به درستی توانستند به تمرینات کتاب پاسخ داده و به حل آن ها بپردازند.

پس نتیجه می گیریم که مراحل مجسم و نیمه مجسم و شیوه های نوین در درک مفهوم می تواند به یادگیری درس ریاضی بخصوص به دانش آموزان کم توان ذهنی کمک کند تا درس را بهتر فراگیرند.

تجارب در تدریس درس ضرب پایه چهارم و پنجم

ابتدا یک مقوا را به خانه هایی به تعداد ضرب های 2 تا 9 تقسیم بندی کرده و در هر خانه ضرب ها را نوشته و روی تابلو یا جایی دیگر از کلاس نصب می کنیم. سپس کارت هایی را به شکل مستطیل برش داده و روی هر کارت یک تساوی ضرب بدون جواب می نویسیم. سپس از دانش آموزان می خواهیم که یک کارت را بردارد و تساوی ضرب را بیان کند و جواب آن را در داخل خانه های مقوا پیدا کند که این روش را در کلاس اجرا کردم که در یادگیری مفهوم ضرب بسیار مفید بوده و دانش آموزان ضرب را بصورت انتزاعی و ذهنی بهتر فرا گرفتند.

تجارب در تدریس درس فارسی و دیکته و انشا

دانش آموزانی که مشکل در خواندن درس فارسی داشتند سعی کردیم هر روز در کلاس درس فارسی روان خوانی کرده و  کلمه هایی که در خواندن آن ها مشکل داشتند سعی شد که زیر آن ها خط بکشند و آن را چند مرتبه بنویسند و آن را مرور کنند تا هم شکل کلی کلمه و هم شکل درست تلفظ کردن و خواندن صحیح آن را یاد بگیرند که این روش با دقت و کامل زیر نظر معلم انجام گرفت.

با این روش توانستیم هم به خواندن و هم به دیکته دانش آموزان کم توان ذهنی کمک کنیم.

رونویسی در کلاس زیر نظر معلم با دقت کامل می تواند به درست نویسی کلمه ها و جمله ها در هنگام دیکته به دانش آموزان کم توان ذهنی کمک شود.

در انشا و جمله سازی سعی کردیم از قطار کلمه ها استفاده شود به این صورت که بچه ها را گروه بندی کرده و سپس به هر گروه چندین کارت که روی هر کارت کلمه ای نوشت شده بود دادیم و در پایان از گروه خواسته شد که با این کلمه ها یک قطار که تشکیل یک جمله را می داد ردیف کنند  و نحوه جمله ساختن را یاد بگیرند که این شیوه خیلی کمک به جمله سازی و نوشتن یک جمله به دانش آموزانی که دارای مشکل ذهنی هستند کمک شد.

همچنین تصاویر و تصاویر زنجیره ای به جمله سازی این دانش آموزان کمک می کند.

نتیجه گیری:

نتیجه ای که از این تجارب می توان گرفت این است که معلم در کلاس درس بر اساس موقعیت به نحو مقتضی می کوشد با شاگردان به تعامل و هم فکری به فرایند یادگیری بپردازد. شکل های تعامل در کلاس همانند پرسیدن، سوال کردن، پاسخ دادن به یک پرسش باعث ترغیب دانش آموزان به تفکر و بازخورد اطلاعاتی می شود که دانش آموزان استثنایی نسبت به دانش اموزان عادی با مشکلات رفتاری و هوشی که دارند این تعامل را در کلاس درس نمی توانند به خوبی اجرا کنند . در نتیجه معلم خود را در کلاس بر آن داشته که با تمرین و تکرار زیاد و اقدامات و راهبردهای مطلوب بتواند این تعاملات را در کلاس به جریان اندازد و رفتارهای ناخوشایند و نامطلوب را حذف و رفتارهای درست و مفاهیم اساسی و آموزشی صحیح را جایگزین آن کند.

=======================

تجربیات مدون شده آقای حجت پاپی معلم کلاس چند پایه سوم و چهارم کم توان ذهنی

مقدمه

به نام آن که هستی را آفرید و در بین تمام مخلوقاتش انسان را به خاطر ویژگی های خاص عقل و زبان اشرف مخلوقات نامید.

کار معلمی مسئولیت و وظیفه بسیار خطیر و ارزش مند است . کودکان در سنین 6 سالگی از محیط گرم خانه و خانواده وارد محیطی جدید می شوند که قرار است در این محیط نیمی از وقت خودشان را تا سال های متمادی سپری کنند و آموزش های لازم را در زمینه های خواندن و نوشتن، مهارت های زندگی، پرورش مهارت های اجتماعی ، اخلاقی و عاطفی فراگیرند . پس کار سخت و دشواری به عهده معلمان و مربیان استکه می بایست با درایت ، عشق، حوصله، گذشت و دانش بالا زمینه را در جهت تحقق ایت اهداف فراهم آورند بخصوص طیف دانش آموزان استثنایی که دارای مشکلات خاص هستند. دانش آموزانی که نسبت به گروه همسان خودشان داری معلولیت هایی ائم از عقب ماندگی ذهنی، نابینایی، ناشنوایی، جسمی حرکتی، ناسازگاری و اوتیسم است. پس محیط مدرسه استثنایی و امکانات و وسایل آموزشی به نسبت مشکلات ذکر شده با مدارس عادی تفاوت دارد و مربیان این مدارس باید مدارک تخصصی رشته های مربوطه را سپری کرده باشند تا بهتر بتوانند، اختلالات دانش آموزان را بهبود ببخشند.

تجربه 1

در سال 1377 مشغول تدریس در آموزشگاه استثنایی فاطمه الزهرا (س) شهرستان اهواز بودم و در پایه پنجم ابتدایی گروه عقب مانده ذهنی مشغول تدریس بودم، دو ماه از سال گذشته بود که دانش آموزی از شهر آبادان به مدرسه ما آمد. دانش آموز نامبرده نامش مجید بود و دانش آموز کلاس پنجم بود. مجید را به کلاس من آوردند . دانش آموزی سیاه چهره ، کوتاه قد و بسیار مضطرب بود. مادرش توضیحاتی پیرامون وضعیت جسمانی ، روحی روانی و تحصیلی فرزندش مطرح کرد و تاکید کرد که مواظب باش مجید به شما حمله ور نشود و شما را گاز نگیرد . آقا مجید اولین روز تحصیل خودش را در کلاس من آغاز کرد . او را میز اول گذاشتم با لبخند و تبم دستی به سرش کشیدم و خیرمقدم به او گفتم . بعد او را به بچه های کلاس معرفی کردم. از همان روز بدون مداخله و ارائه شیوه و روش سعی کردم وضعیت رفتاری ، اخلاقی و روانی مجید را چهدر کلاس و چه در زنگ های تفریح در مدرسه بطور غیر مستقیم مورد مشاهده قرار دهم. تا چند روز این کار را ادامه دادم تا وجهه درونی، رفتار و کردار و وضعیت اخلاقی او را به طور واقعی برایم آشکار شود که بتوانم به پشتوانه مشاهدات واقعی و عینی، روش و شیوه ای موثر برای درمان و اصلاح رفتارش بکار ببرم.

مجید دانش آموزی بود که دارای اختلالات شدید نوروتیک از نوع جویدن انگشت، ضعف اعصاب ، پرخاشگر و تند خو و زود رنج بود به طوری که با کوچک ترین رفتار تندی، عکس العمل شدیدی از خودش بروز می داد. از لحاظ درسی نیز در فارسی دچار اختلال خواندن و نوشتن بود.

همان طور که مستحضر هستید، یک معلم برای پیش برد اهداف آموزشی باید ابتدا وضعیت سلامت روانی کلاس و دانش آموزان را فراهم سازد، تا بتواند در محیطی امن و آرام آموزش کلاس را ارتقاء دهد.

من می بایست ابتدا مشکلات رفتاری و اختلال نوروتیک او را بهبود می دادم تا بتوان با ایجاد رابطه گرم و دوستانه اختلال خواندن و نوشتن او در درس فارسی را اصلاح کنم.

او از لحاظ شخصیتی، به دلیل نابسامانی جو حاکم بر خانواده اش، پاین بودن وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و اخلاقی در وضعیت بسیار وخیم و بحرانی بود و نیاز به تقویت اعتماد به نفس و پرورش من درونی او بود. ابتدا سعی کردم او را به عنوان پسر خودم بپذیرم و اعتماد و اطمینان خاطری در نفس درون او نسبت به مدرسه و خدم بوجود بیاورم. نزدیک به یک ماه تلاش و کوشش با ایجاد رابطه دوستی، تعریف و تمجید ، دادن جایزه و تشویق چه در کلاس و چه سر صف در حضور تمام دانش اموزان مدرسه توانستم ، مقداری از مشکلات رفتاری و اخلاقیش را اصلاح کنم .

بعد از این موفقیت زمان رسیدگی به اختلال جویدن ناخن و درس فارسی او بود که در زمینه ناخن جویدن ابتدا انگشتان دستش را با گچ کثیف می کردم و با نظارت مستمر او را از تکرار عمل منع می کردم ولی به محض چشم انداختن از او یا در زنگ تفریح دوباره انگشتان خود را می مکید. چند روز بعد انگشتان دستش را با چسب نواری می پیچاندم تا حدودی این روش موثر بود ولی چون محیط خانه او وضعیت مطلوبی در جهت همکاری با من برای آموزش های لازم نبود کار به سختی پیش می رفت . در آخر ناچار شدم از راه محروم کردن و تنبیه وارد شوم. مجید چون بسیار به من وابسته شده بود کافی بود با او قهر کنم و یا به دلیل ضعفی که رد انگشتان دست داشت که مبادا آن ها را فشار دهم و تکرار این روش ها خوشبختانه بعد از سه هفته توانستم مشکل او را برطرف کم . شاید باور نکنید مجید نسبت به جویدن شرطی شده بود هر موقع می خواست انگشت در دهان بگذارد من با اشاره انگشتان دست خود را در هم فرو می بردم و با همین عمل مجید با پس روی جویدن او مواجه می شدم و در نهایت با حل این مشکلات مشکل اختلال در خواندن به حالت عادی خودش در کلاس پا به پای دانش آموزان دیگر برطرف شدد.

تجربه 2

عظیم دانش آموز پایه آمادگی بود.او از نوع دانش آموز سی پی دچار اختلالات جسمی و حرکتی در قسمت تحتانی بدن بود.

عظیم قادر به نشستن و سرپا ماندن نبود و هیچ گونه تعادلی در ناحیه کمر و پا نداشت. برای تقویت عضلات پا، پهلوها و کمر سعی کردم از دوچرخه ثابت استفاده کنم.

ابتدا عظیم قادر به نشستن بر روی دوچرخه نبود و تنها با کمک گرفتن از فرمان توسط دو دستش می توانست بصورت ترس و لرزش خودش را نگه دارد. بطوری که اگر یک دست خودش را رها می کرد از دو چرخه می افتاد. عضلات پا و کمر او حالت خشکی و منفعلی داشتو من با نگه داشتن دست های او روزی یک ساعت با فاصله توانستم اعتماد به نفس و حس توانستن را در او بوجود آورم.کار را با یک دست شروع کردیم. ابتدا کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود. کنترل ادرار نداشت. بذاق دهانش دائو ترش می کرد بطوری که می بایست ودام با دستمال دهانش را پاک می کردم ولی با توکل به خدا بعد از سه هفته مهارت ایستادن روی دو چرخه با کمک یک دست در او تقویت شد بطوری که به مدت چند دقیقه می توانست تعادل خد را روی دوچرخه حفظ کند. تمرین و آموزش را بدون استفاده از دست ها روی دوچرخه شروع کردیم. چون تعادل نداشت خودم از پشت کمر او را می گرفتم و از او می خواستم دست هایش را از روی فرمان بردارد.

در هر آیتم به مدت ده دقیقه این کار را انجام می دادیمو دست های خود را برمی داشتم تا به مرور زمان مهارت ایستادن و تقویت عضلات در او شکل گرفت . بعد از یک ماه تلاش مداوم و مستمر توانستم تعادلش را به حد قابل قبولی برسانم تا جایی که با لبخند و انگیزه بالا روی دوچرخه برای من دست می زدو تغذیه می خورد. بعد از این کار نوبت به رکاب زدن رسید. همان طور که عرض کدم به دلیل نداشتن عضلاتی قوی در پاها و اعطاف ناپذیری پنجه های پا مجبور بودم پاهایش را با طناب روی رکاب ببندم و کار را با نیم رکاب شروع کردیم. آموزش مهارت رکاب زدن را با استفاده از دستان خود شروع کردم که می بایست بصورت قرینه در جهت عکس پاها را حرکت دهد. کار بسیار سختی بود و نیاز به تمرکز ، توجه، ظرافت و حوصله زیادی داشت. بعد از حدود یک ماه مهارت رکاب زدن مرحله به مرحله در او بوجود آمد به طوری که در آخر با استفاده از دوچرخه متحرک شاهد حرکت او در محیط مدرسه شدیم. برای کامل کردن آموزش توانبخشی خودم نوبت به ایستادن روی دو پا رسید که مهارت ایستادن را در او پرورش دهیم.درشروع کار با دست های خودم دست هایش را گرفتم. او را از زمین بلند کرده و مثل یک کودک یک ساله که زمان راه رفتنش فرا رسیده بود و ماد با دلسوزی و عشق دست های بچه اش را می گیرد و در جهت پیشرفت این مهارت کودک خود را یاری می کند. من نیز کار خودم را با عظیم شروع کردم. روزی نزدک به یک ساعت با فاصله های هر 15 دقیقه ای  یک بار تمرین می کردیم و بعد از این کارها با استفاده از دیوار ایستادن را بدون دخالت من ادامه دادیم بطوری که در پایان آموزش با استفاده از دیوار توانست نزدیک به چهل متر راه برود.

نتیجه گیری

رمز موفقیت یک معلم در وهله اول دانش، معلومات، تخصص پیرامون رشته ای است که در آن کار می کند. داشتن شخصیتی مهربان ، لطیف، دلسوز، صبور، انتقاد پذیر و با تواضع که تمام دانش آموزان را مثل بچهخودش تصور کند و بپذیرد و بتواند با درایت، عشق، صمیمیت، اعتماد به نفس و احساس امنیت خاطر که رکن اصلی دل بستگی، ایجاده انگیزه و رغبت در دانش آموزان نسبت به محیط مدرسه است را بوجود بیاورد تا به پشتوانه این علاقه مندی و صمیمیت بتواند اهداف آموزشی ، تربیتی و پرورشی ، توانبخشی و غیره را به تحقق بپروراند.

به امید روزی که تمامی معلمان با عشق ، علاقه و دانش زیاد مشکلات دانش آموزان را برطرف کنند.

==================

تجربیات مدون شده خانم تقی زاده معلم پایه اول کم توان ذهنی

“و من احياها  فکانها احيا اللناس جميعا”

بی سبب نیست که کار معلمان کودکان استثنایی را به شغل انبیاء و مصـلحان بزرگ عالم تشبیه کرده اند، چرا که ماهیت تلاش عاشقانه ی آنان جهاد در مسیر احیاء انسان هاست. خدمت به معلولین خدمت به بنی اکرم است. کودک استثنایی مانند گلی است که قسمتهایی از آن آسیب دیده که برای ادامه حیات نیاز به رسیدگی و مراقبت بیشـتر دارد و نسبت به گل های دیگرروش های مراقبت ویژه نیاز دارد. این کودکان مـعصوم برای یادگیـری وآموزش به روشهای ویژه نیاز دارند که بتوانند مهارتهای خودرا برای زندگی کردن بیاموزند. کار معلمین استثنایی علاوه برخدمت کودکان خدمت به خانواده های آنان نیز می باشند کمک به این بچه ها خانواده های ایشان را از نگرانی وافسردگی دور می کند.

ارائه تجربیات واطلاعات روش های تدریس

–  ارائه تجربیات واطلاعات روش های تدریس برای این کودکان به صورت مجسم ونیمه مجسم و مجرد  اجرا می شود.

– تدریس باید به شیوه بسیار ساده وروان همراه با بازی وورزش و هنر آمیخته می شود.

– تدریس برای دانش آموز باید جذاب باشد .

– معلم درکلاس،محیط با نشاط وگرمی برای دانش آموز فراهم کند و سعی کند درس به صورت انفرادی وسپس به صورت گروهی تدریس شود.

-تدریس باید طوری باشد وتدریس باید طوری باشدکه دقت وتمرکز راتقویت کند وهمواره از روش های ترمیمی در تدریس استفاده کند.

– معلم در کلاس متکلم الوحده نباشد بلکه از دانش آموز نیز شرکت داشته باشد و او به فکر کردن وتفکر و اندیشیدن و سپس به پاسخ گفتن و انجام دادن وادار کند.

– معلم هنگام تدریس درس جدید سعی می کند ایجاد انگیزه مناسب با هر درس داشته باشد دانش آموزان را به شکر گذاری از خدای مهربان تشویق کند وعلاقه به مذهب و ائمه اطهار را در کودک ایجاد کند.

– علاقه به کشورمان ایران را در کودک تقویت کند، کودک را از مسائل ایمنی وبهداشت خصوصا بهداشت دهان و دندان  ومسواک زدن آگاه کند.

–  در مورد صرفه جویی در آب و برق و گاز(انرژی) کودک را آگاه سازد.

–  احترام به پدر ومادر و خانواده و معلم را در کودک تقویت کند.

– در تدریس معلم باید با خصوصیت فردی هر دانش آموزآگاه باشد و تدریس را با ویژگی ها و نیازهای دانش آموز طراحی و اجرا کند.

تجربیات در تدریس ریاضی:

در کلاس من در زنگ ریاضی، دانش آموزان آن زنگ رازنگ بازی می دانند وقتی ریاضی داریم پای تابلو می نویسم  زنگ بازی ریاضی تدریس توام با بازی وشعر وآواز می کنم.تمرین های ریاضی به صورت مسابقه انجام می دهیم وگه گاهی تدریس را به محیط باز در حیاط می برم مثال: برای آموزش عدد 6 ( ایجاد انگیزه ) یک عروسک خرگوش با یک سبد هویج که 6 هویج در سبد است وارد کلاس می شود:

سلام و احوالپرسی می کند.(در حالی که شعر می خواند):

می رم مدرسه              می رم مدرسه،

جیب هایم پر از                    هویج تازه

معلم به جای خرگوش صحبت می کند، که این برای بچه ها خیلی جالب است وبا دقت و علاقه درس را دنبال می کنند. بعد هویج ها را به هر دانش آموز1هویج می دهیم اما تا عدد 5 بیشتر نمی داند وقتی به عدد شش می رسد معلم می گوید: ” بچه ها برویم دنبال عدد 5 . ”  بعد  معلم و دانش آموزان و خانم خرگوش به اتفاق هم سوار بر قطار خیالی می شوند و در دهکده اعداد پیاده می شوند  و به دنبال عدد بعد از 5می گردند. از اعداد می خواهیم که خود را معرفی کنند.

(اعداد به صورت رنگی در زیر پرده در پنجره قرار دارند)

یک یک خط راست 2 سرش به راست 3 دندانه داره 4 مثل آچاره 5 مثل گلابی – عدد بعداز پنچ کدام است 6 جواب می دهد من هستم بعداز 5 من هستم 6 – 6 هستم (شهر و آهنگ)  به این صورت عدد 6 را برمی داریم و دوباره سوار قطار می شویم و صدای قطار را در می آوریم وبه کلاس می آییم و عدد 6 را بالای تابلو نصب می کنیم.

بعد اشیاء مختلف مانند ماشین شکلات اردک پلاستیکی وغیره … را می شمارند و سپس به حیاط می روند، معلم در روی زمین در اعداد 1 تا 6 به صورت بزرگ به گچ های سفید و رنگی می نویسد . به صورت رژه برروی اعداد راه می روند و عدد قبل و بعدرا تمری ن می کنند . و سپس به دو گروه تقسیم می شوند و به صورت مسابقه عدد را معلم می گوید و دانش آموزان با سبد می روند از اشیاء مورد نظر به اندازه ی عدد انتخاب شده بر می دارند و در پایان معلم و دانش آموز خدای مهربان را به خاطر همه ی نعمت هایش شکر می کنند .

تدریس باید همراه با ابزار های مختلف باشد و در انتخاب ابزار به تفاوت های فردی توجه شود.

دانش آموزان پسر  به ماشین ، هواپیما علاقه نشان می دهند . دانش آموزان دختر به عروسک و گل و اشیاء با رنگ های صورتی علاقه ی بیشتری نشان می دهند .

من از زمانی که در کارم از این روش ها و تجربیات استفاده کرده ام دانش آموزانم  پیشرفت خوبی داشته اند . توانسته ام در 1383 در جشنواره الگوهای تدریس برتر مقام دوم کشوری را کسب کنم و  در سال 1389 دوباره جشنواره الگوهای تدریس برتر مقام اول استانی را کسب کنم .

در پایان باید بگویم در این مدت که در خدمت کودکان استثنایی بوده ام از کارم احساس رضایت دارم و هیچ وقت دچار دل زدگی و ضعف در کارم نشده ام . هر روز امیدوارتر از روز قبل به کارم ادامه می دهم و خدا را به خاطر همه چیز به خصوص توفیق خدمت به این کودکان خداوند بزرگ را شاکرم .

================

تجربیات خانم فرزانه نصیری

·        مقدمه : طراحی واصلاح سیستم آموزشی ، پرورشی و توان بخشی با توجه به رویکردهای نوین آموزشی ودرجهت تامین نیازهای دانش آموزان با نیازهای ویژه از اهداف سازمان آموزش وپرورش استثنایی می باشد. تاکید برحرفه آموزی در این نظام نه تنها باعث توانمندترشدن دانش آموزان استثنایی می شود بلکه مدرسه را در انجام وظیفه خود یعنی آماده کردن دانش آموزان کم توان جهت زندگی روزمره  نیزیاری می رساند.

 ·        دربحث آموزش و پرورش یکی از مبحث های مهم اصلاح رفتاردانش آموزان است ، خصوصا در مدارس استثنایی که بنده در آن مشغول به خدمت می باشم .

·        اصلاح رفتار دانش آموز از دیر باز مورد توجه معلمان و مربیان شاغل در مدارس استثنایی بوده و همواره مساله و معضلی بوده که معلمان با آن درگیر بوده اند . در این راستا دانش آموزان ناسازگار و یا بیش فعال که همواره و همه ساله در هر کلاسی نمونه ای از آنها پیدا می شود مشکلی هستند که بسیاری از معلمان با آنها دست و پنجه نرم می کنند ، چراکه این گونه دانش آموزان به این علت که تعدادشان کم است ناگزیر آن ها را در مدارس استثنایی آن هم گرایش کم توان ذهنی می گنجاندند که این دانش آموزان مشکلی برای معلم و سایر دانش آموزان محسوب می شوند .

·        بنده نیزدر طی شانزده سال خدمتی که داشته ام هر ساله دانش آموزان ناسازگاری در کلاس های درسم پیدا می شده که این دانش آموزان به اندازه سایر بچه ها نیاز به کارکردن و آموزش داشتند .

·        سال اولی که استخدام شده بودم چون چند روز از سال تحصیلی گذشته بود بعد ابلاغ به من شده بود زمانی که وارد مدرسه شده بودم همه ی کلاس ها را بین معلمان تقسیم کرده بودند و تنها کلاس آمادگی مقدماتی که هیچ آموزگاری حاضر به قبول آن نبود به من داده بودند من اولین سال کاری ام بود، بدون هیچ تجربه ای ، آن چه که من داشتم تنها علم جدیدی بود که تازه آموخته بودم و روش های تدریس جدید .

·        کلاس آمادگی حدود هفده نفر دانش آموز پسر و دختر داشت دقیقا” ده نفر بالاتر از حد نرمال هرکلاس . دانش آموزان هیچکدام تست نشده بودند . کلاس بسیار شلوغ و ناآرام بود ، بسیاری از دانش آموزان از لحاظ آموزش پذیربودن درحد بسیار پایینی قرارداشتند ،تمام وقتم صرف آرام کردن وساکت کردن آن ها می شد .

·        از آن میان دانش آموزی بود که بسیار نا آرام بود ، از همان لحظه ی ورودم به کلاس متوجه بیش فعالی او شدم .

·        محمود که دو بردار دیگرش نیز عقب مانده بودند و نیز ناسازگار، از دانش آموزان بسیار بیش فعال کلاس بود .دائم بچه ها را اذیت میکرد به بهانه ی اینکه با آنها دوست است آنها را مورد آزار واذیت قرار میداد .توجهی به کلاس درس نداشت و با من نیز ارتباط بر قرار نمی کرد فقط میخواست نظم کلاس را بر هم بزند.

 ·        کم کم متوجه  شدم که او به شعر های کودکانه علاقه ی زیاد ی دارد علی رغم اینکه هیچ شعری بلد نبود اما هر گاه که من شعری میخواندم گوش می داد .من نیز تصمیم  گرفتم چند نوار صوتی از شعرهای کودکانه تهیه کنم و با خودم به کلاس بیاورم .

·        یک روز که ضبط صوت رابه کلاس آوردم با خوشحالی به استقبالم آمد و ضبط را از من گرفت ، من هم به او گفتم اگر قول بدهی پسرآرامی باشی نوار را برایت می گذارم تاگوش دهی و بقیه بچه ها برایت دست بزنند .

·        محمود خیلی خوشحال شد ، همین که ضبط صوت شروع به خواندن کرد او هم زمزمه های نامفهومی می کرد .کم کم شعرها را که آموزش می دادم او نیز گوش می کرد و یاد می گرفت .

·        اولین شعری که محمود خواند ، شعر :(( منم بچه مسلمان)) بود، با صدای بسیار بلند. تا حد زیادی توانسته بودم او را کنترل کنم از آن پس او را نماینده کلاس کردم و به او مسئولیت های فراوان می دادم بعضی وقت ها می گفتم: که مثلا” تو مربی ورزش باش و حرکات ورزشی را انجام بده ،  تا بچه ها هم بعد از تواین حرکات را انجام بدهندو او با این مسئولیت با بچه ها رابطه بسیار نزدیکی پیدا کرد تا مرحله ای که حتی با آنها شروع به بازی کردن کرد.

·        روزها و هفته ها می گذشت ومحمود آرام تر و بهتر می شد درنتیجه از لحاظ درسی نیز می توانستم به او کمک کنم و آموزش های لازم را بدهم .

·        من در طی این سالها دریافتم که صبوری کردن با دانش آموزان ناسازگار، مدارا کردن با آن ها ومطالعه رفتار آنها وتلاش وکوشش درجهت رفع بخشی از مشکلات آنها  تنها راه حل مشکل آنان است زیرا این افراد انرژی زیادی داشته و باید آن را به گونه ای خالی کنند . محبت و صبر رمز موفقیت در کاربا دانش آموزان کم توان ذهنی وخصوصا” دانش آموزان بیش فعال است .

·        نتیجه گیری :

با گذشت سالها تدریس ، مطالعه و سروکار داشتن با دانش آموزان گوناگون که هرکدام مشکلات مختص به خود را داشته اند این تجربه را کسب نموده ام  که در برابر هر نوع رفتارومشکل یک دانش آموز کم توان ذهنی باید ابتدا به یک شناخت نسبی از شخصیت وی رسید وسپس با مطالعه و تلاش وکوشش فراوان به کمک و آموزش او پرداخت .

  فرزانه نصیری دی ماه 1390

 منبع:http://www.eandeshah.blogfa.com

ادامه مطلب

فروش ویژه مودم سیار دارای وای فای - 3G Modem WIFIمودم سیار دارای وای فای. دیگر در اتومبیل هم اینترنت پر سرعت دارید. تنها کافیست سیم کارت خود را داخل مودم قرار دهید و مودم را در هر جایی که پورت USB دارد مانند ظبط اتومبیل، تلویزیون، کامپیوتر، لپ تاپ یا ... وصل کنید و از اینترنت پر سرعت سیم کارت خود توسط WIFI استفاده کنید. با 6 ماه گارانتی تعویض.

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 145000 تومان

فروش ویژه دوربین مینی نانو - Nano Mini Cameraدوربین مینی نانو کوچک ترین و سبک ترین دوربین دنیا تنها با 14 گرم وزن. با قابلیتهای باور نکردنی و بسیار ... فیلمبرداری، عکاسی، ضبط صدا، فیلمبرداری خودکار (تشخیص حرکت) و وبکم. برای اولین بار در ایران ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 99000 تومان

فروش ویژه پایه عکاسی مونوپادپایه عکاسی مونوپاد، لذت عکاسی در زوایای غیر عادی. با موبایلتان از راه دور عکس سلفی بگیرید. نگه دارنده انواع موبایل و دوربین دیجیتال برای عکاسی یا فیلم برداری ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 36000 تومان

فروش ویژه تی شرت لاغری مردانه (Slim'N Lift)آيا از فرم بد لباس در بدنتان در عذاب هستيد ؟ آیا نمي توانيد کت شلوار و لباس هاي مجلسي بپوشيد ؟ همه مشکلات شما با تي شرت لاغري حل مي شود. يک راه حل آسان و سريع فقط در عرض چند ثانيه ...

روش خرید: برای خرید پس از کلیک روی دکمه زیر و تکمیل فرم سفارش، ابتدا محصول مورد نظر را درب منزل یا محل کار تحویل بگیرید، سپس وجه کالا و هزینه ارسال را به مامور پست بپردازید. جهت مشاهده فرم خرید، روی دکمه زیر کلیک کنید.

قیمت: 35000 تومان

icon برچسب ها:
ارسال نظر

نام:

ایمیل:

وب سایت:

متن و پیام شما: