محل بنر تبلیغاتی شما

دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی سوم دبیرستان

 

دانلود کتاب انگلیسی سال سوم دبیرستان ( متوسطه )

انگليسي 3
مقطع : متوسطه -دروس عمومی
پايه : دوم – سوم
رشته : عناوین کتب مشترک
آخرين تاريخ بروز رسانى : 87
دانلود کتاب انگلیسی سال سوم دبیرستان ( متوسطه )
مقدمه (527 KB)
بخش اول (187 KB)
بخش دوم (97 KB)
بخش سوم (119 KB)
بخش چهارم (154 KB)
بخش پنجم (174 KB)

راهنمای نصب کلید و باز کردن فایلهای کتابهای درسی ( کلیک کنید )

دریافت فایل PDF نمونه سوالات به همراه پاسخنامه کامل سوالات انگلیسی سال سوم دبیرستان از سال 1386
به همراه پاسخنامه کامل سوالات انگلیسی سال سوم دبیرستان

ردیف عنوان دریافت فایل
1 سوالات انگلیسی سال سوم – دی 86
2 سوالات انگلیسی سال سوم – دی 87
3 سوالات انگلیسی سال سوم – دی 88
4 سوالات انگلیسی سال سوم – دی 89
5 سوالات انگلیسی سال سوم – خرداد 85
6 سوالات انگلیسی سال سوم – خرداد 86
7 سوالات انگلیسی سال سوم – خرداد 87
8 سوالات انگلیسی سال سوم – خرداد 88
9 سوالات انگلیسی سال سوم – خرداد 89
10 سوالات انگلیسی سال سوم – خرداد 90
11 سوالات انگلیسی سال سوم – شهریور 87
12 سوالات انگلیسی سال سوم – شهریور 88
13 سوالات انگلیسی سال سوم – شهریور 89
14 سوالات انگلیسی سال سوم – شهریور 90

 

 

 

سوالات امتحان نهايي زبان فارسي 2 سال 90 سوالات امتحان نهايي زبان فارسي 2 سال 90 کلید و سوالات درس زبان فارسی 2 … کلید سوالات زبان سال سوم دبیرستان 90 …نمونه سوالات ادبيات … بانک سوالات : نمونه سوال امتحانی سوم … … بانک سوالات : نمونه سوال امتحانی سوم دبیرستان … درس زبان فارسی پایه سوم … جم ( سال تحصیلی 90-1389 سوالات تاریخ سوم راهنمایی سال 90 ارومیه … زبان و ادبیات فارسی و آرایه های ادبی سال سوم دبیرستان و سال های اول و …کلید سوالات … در سال 90 … نمونه سوالات هندسه دوم دبیرستان … 90 ، نمونه سوالات دبیرستان … درس زبان 3 , گزینه 2 , سال سوم متوسطه , نمونه سوالات دبیرستان , … آموزش زبان انگلیسی – نمونه سوالات … … سال سوم متوسطه بهمن 89 – سوالات نهایی و داخلی درس زبان انگلیسی دبیرستان … سوالات درس پنجم سال سوم … آموزش زبان انگلیسی – نمونه سوالات … نمونه سوالات کنکور از درس سوم سال چهارم دبیرستان فائزه بخشی دی ماه 89 Choose the correct answer. نمونه سوالات امتحانی – بانک نمونه … … سال سوم متوسطه همه رشته ها,نمونه سوالات درس زبان 3 … 90; سوالات نهایی سوم دبیرستان … کلید … High School English – نمونه سوالات امتحانی … سوالات زبان اختصاصی كنكور 90 (1) لغات سال اول دبیرستان … سوم; کلید(جواب) سوالات زبان سال اول … نمونه سوالات درس۲ زبان انگلیسی دوم … گرامر درس ۲ زبان انگلیسی سوم دبیرستان … نمونه سوالات درس۲ زبان انگلیسی دوم دبیرستان نمونه سوالات امتحانی سال سوم دبیرستان … نمونه سوالات امتحان نهایی سال سوم دبیرستان … تا دی 90 با پاسخ تشریحی می باشد. سوالات … زبان فارسی …,

نمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستان

,

سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی 2

,

نمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی اول دبیرستان

,

نمونه سوالات کشوری زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان

,

نمونه سوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان کشوری

نمونه سوالات زبان کشورینمونه سوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان هماهنگ کشورینمونه سوال هماهنگ کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستانسوالات هماهنگ زبان انگلیسی دوم دبیرستاننمونه سوالات زبان انگلیسینمونه سوالات کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستانسوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستانسوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی سال دوم دبیرستاننمونه سئوالات هماهنگ کشوری درس زبان انگلیسی سال دوم دبیرستاننمونه سوال زبان انگلیسی دوم دبیرستان هماهنگ کشورینمونه سوالات زبان انگليسي سال دوم دبيرستان هماهنگ كشوري سوالات امتحان کشوری زبان خارجه پایه ی اول دبیرستان نمونه سوالات زبان انگلیسی دوم راهنمایی ترم دومنمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسینمونه سوال کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستاندانلود نمونه سوالات کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستانسوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی اول دبیرستاننمونه سوالات زبان انگلیسی اول دبیرستان هماهنگ کشورینمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی 2دانلود نمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستانسوالا ت نهایی زبان دوم دبیرستان سال91سوالات کشوری زبان انگلیسیدانلود نمونه سوالات امتحانی هماهنگ کشورینمونه سوالات کشوری انگلیسی 2 نمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی سال دوم دبیرستانخلاصه داستانهای بیان شفاهی 1نمونه سوالات پیام نور رشته مترجمی زبان نیمسال اول 90-91نمونه سوالات زبان انگلیسی هماهنگ کشوری نمونه سوالات کشوری زبان دوم دبیرستاننمونه سوالات امتحان کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستاننمونه سوال کشوری زبان دوم دبیرستاننمونه سوالات زبان انگلیسی سوم راهنمایی با جوابنمونه سوالات کشوری انگلیسی سال دوم دبیرستاننمونه سوالات زبان انگلیسی اول دبیرستانسوال امتحانی اول راهنمایی انگلیسی 1391سوالات امتحانیزبان انگلیسی پایان سال کشوری سال اول دبیرستان باجوابسوالات کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستاننمونه سوالات زبان انگلیسی کشوری اول دبیرستان سال91نمونه سوال هماهنگ کشوری زبان انگلیسی سال دوم دبیرستانسوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان کشورینمونه سوالات هماهنگ زبان انگلیسی دوم دبیرستاننمونه سوالات مهم انگلیسی سال دوم دبیرستان با جوابمنابع طرح سوال امتحان خواندن و درک مفاهیم 3نمونه سوال تستي زبان انگليسي كارشناسيسوالات کشوری زبان انگلیسی 2نمونه سوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستاندانلود سوالات زبان انگلیسی اول راهنمایی تیزهوشان نمونه سوالات امتحان کشوری زبان سال دوم نمونه سوالات كشوري زبان انگليسي دوم دبيرستاننمونه سوال زبان انگلیسی هماهنگ کشوری اول دبیرستاننمونه سوال کشوری زبان خارجه دوم دبیرستاننمونه سوالات امتحانات کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستان نمونه سوالات هماهنگ زبان انگليسي سال دوم دبيرستان نمونه سوالات کشوری انگلیسینمونه سوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان با جوابنمونه سوالات کشوری زبان انگلیسی 2 سوالات هماهنگ کشوری درس زبان انگلیسی 2 سال 90-91نمونه سوالات هماهنگ زبان خارجهنمونه سوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان هماهنگنمونه سوالات انگلیسی دوم راهنمایی ترم دومنمونه سوالات زبان انگلیسی سال اول دبیر ستا نسوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی1نمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی دوم دبیرستان و جوابسوالات امتحان کشوری زبان انگلیسی 2نمونه سوال كشوري زبان انگليسي 2نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی دوم دبیرستان سال 91سوالات مهم زبان انگليسي دوم دبیرستاننمونه سوالات زبان کشوری پایه ی دوم دبیرستانجواب سوالات درس بیان شفاهی داستان1نمونه سوالات زبان انگلیسی دانشگاهنمونه سوالات رشته مترجمی سال 90-91نمونه سوالات مترجمی زبان انگلیسینمونه سوالات زبان انگلیسی راهنمایینمونه سوالات زبان انگلیسی کشوری دوم دبیرستان سوالات کشوری زبان خارجه 2نمونه سوال هماهنگ زبان انگلیسی دوم دبیرستاننمونه سوالات خواندن و درک مفاهیم2 90 91نمونه سوالات زبان انگلیسی دوم راهنمایی91نمونه سوالات کشوری زبان انگلیسیسوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسیسوالات کشوری زبان دوم دبیرستاننمونه سوال نگاش دوم نوبت دومسوالات کاردانی به کارشناسی رشته زبان انگلیسینمونه سوال کشوری زبان انگلیسیسوالات پایان ترم زبان کشوری اول دبیرستاننمونه سوالات زبان انگلیسی اول دبیرستان نوبت دومنمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان خارجه دوم دبیرستاننمونه سوال هماهنگ کشوری زبان خارجه 2نمونه سوالات امتحانات زبان انگلیسی اول تا سوم راهنمایی 91نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی دوم راهنمایینمونه سوالات ترم دوم زبان انگلیسی اول دبیرستاننمونه سوال زبان انگلیسی 2 هماهنگ کشورینمونه سوالات نهایی زبان انگلیسی اول راهنمایینمونه سوال زبان دوم دبیرستان کشوریسوالات انگلیسی نوبت دوم هماهنگ کشوری اول دبیرستانپاسخنامه سوالات پیام نوررشته ادبیات انگلیسی درس سیری در تاریخ 1نمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی اول دبیرستان سال91سوالات زبان انگليسي 90-91 براي اول دبيرستاننمونه سوال رايگان زبان كشوري اول دبيرستان سوالات امتحانی زبان خارجی هماهنگ کشوری سال91 اول دبیرستاننمونه سوال زبان دوم دبیرستان هماهنگ کشوری نمونه سوالات هماهنگ كشوري زبان انگليسي 2نمونه سوالات زبان خارجه سال دوم دبیرستاننمونه سوال دوم راهنمایی سال1390سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی دوم دبیرستانسوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان هماهنگ کشوری سوالات زبان انگلیسی سال دوم هماهنگ کشوری پاسخ سوالات امتحان هماهنگ كشوري درس زبان انگليسي 1 سال 91نمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی سال دومکلید سوالات امتحان هماهنگ پایان ترم زبان اول دبیرستان سال ۹۱سوالات هماهنگی زبان انگلسی دوره ی اول متوسط سال 91نمونه سوالات هماهنگ کشوری زبان خارجه سال دوم دبیرستاننمونه سوالات زبان انگليسي دوم دبيرستاننمونه سوالات زبان خارجه سال دوم دبیرستان 90-91نمونه سوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان سال91كليد جواب زبان انگليسي اول دبيرستان سال كشوري 91سوالات امتحان کشوری زبان خارجه 2سوالات هماهنگ کشوری زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان نیمسال دومسوالات هماهنگ زبان انگلیسی 2نمونه سوالات زبان انگلیسی سال دوم دبیرستاننمونه سوالات زبان خارجه دوم دبيرستان با جوابنمونه سوالات زبان انگلیسی دوم دبیرستان به همراه جوابسوالات تستی تیزهوشان اول راهنماییکلید سوالات کشوری زبان دوم متوسطه 91 پاسخ سوالات زبان کشوری دوم نظری 91 جواب امتحان كشوري زبان انگليسي دوم دبيرستان 1391سوالات کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی سال90کلید سوالات زبان دوم کشوریامتحان زبان خارجه ۱ کشورینمونه سوالات بیان شفاهی داستان 1نمونه سوال بیان شفاهی داستانداونلود رایگان سوالت پیام نوررشته زبان و مترجمینمونه سوالات زبان دوم راهنمایینمونه سوالات بیان شفاهی داستان1نمونه سوالات زبان انگلیسی کارشناسی ارشد سوالات زبان خارجه 1 دبيرستان كشوري سال 91دانلود نمونه سوال بیان شفاهی داستان 1 مترجمی زبان انگلیسینمونه سوال زبان انگلیسینمونه سوالات امتحان نهایی زبان انگلیسی برای سال دوم دبیرستاندانلود رایگان خلاصه داستانهای بیان شفاهی 1خلاصه بیان شفاهی2 داستان جنگ به انگلیسینمونه سوالات درس بیان شفاهی مترجمی دانشگاه پیام نورنمونه سوالات تاریخ ادبیات انگلستاننمونه سوالات تستی زبان انگلیسی دوم راهنمایی

 

داستان و شعر انگلیسی با ترجمه فارسی

 The cat and the bell

 

There were a lot of mice in a house. The man of the house got a cat. The cat killed many of the mice. Then the oldest mouse said:”All mice must come to my hole tonight, and we will think what we can do about this cat.”

All the mice came. Many mice spoke , but none knew what to do. At last a young mouse stood up and said:” We must put a bell on the cat. Then , when the cat comes near, we’ll hear the bell and run away and hide. So the cat will never catch any more mice.”

Then the old mouse asked :” Who will put the bell on the cat?” No mouse answered. He waited, but still no one answered. At last he said:”It is not hard to say things, but it is harder to do them.”

http://istory.blogfa.com/

گربه و زنگوله موش های زیادی در خانه بودند. صاحب خانه گربه ای را آورد. گربه شمار زیادی از موش ها را کشت.سپس موش پیر گفت: تمام موش ها باید امشب به خانه ی من بیایند تا ما فکر کنیم که برای این گربه

چه کار بکنیم. خیلی از موش ها آمدند. خیلی از موش ها حرف می زدند اما هیچ کدام نمی دانستند که باید چه کار بکنند. سرانجام موش جوانی ایستاد و گفت: ما باید زنگوله ای روی گربه بگذاریم سپس وقتی که گربه به ما نزدیک می شود ما صدای زنگ رو می شنویم و فرار می کنیم و خودمان را مخفی می کنیم. بنابراین گربه نمی تواند هیچ موشی را بگیرد. سپس موش پیر پرسید: چه کسی زنگوله را روی گربه قرار خواهد داد؟ هیچ موشی جواب نداد.  صبر کرد اما هنوز هیچ کس جواب نداد. سرانجام او گفت: این سخت نیست که چیزی را بگوییم اما سخت تر این است که این کار را انجام بدهیم.

داستان
داستان معروف خرگوش و لاک پشت را می توانید به زبان انگلیسی برای بچه ها بخوانید. برای دیدن این داستان اینجا را کلیک کنید.
NB1: Click on the picture in order to view it as in a larger size.
NB2: This story has been adapted from Teenager zine,issue 58,Jun2010.
    One day a fisherman got up very early in the morning. There was not enough 
the stone into the sea. While having the last stone in the hand. the sun came up then he saw that the stone was a diamond. He left for his misfortune of throwing all of them into the sea…

http://istory.blogfa.com/

روزي ماهي گيري صبح زود از خواب بيدار شد. هوا زياد روشن نبود تا به دريا برود. او بقچه ياي از سنگ ديد تا زمان خود را بگذراند. او شروع به انداختن سنگ در دريا كرد وقتي كه آخرين سنگ در دستش بود خورشيد بالا آمد و ديد كه اين سنگ يك الماس بود. او بخاطر بدشانسي كه از انداختن همه ي آنها در دريا داشت رفت.

 Socrates

A young man asked Socrates the secret of success. Socrates told the young man to meet him near the river the next morning. They met. Socrates asked the young man to walk with him into the river. When the water got up to their neck, Socrates took the young man by surprise and swiftly ducked him into the water.

The boy struggled to get out but Socrates was strong and kept him there until the boy started turning blue. Socrates pulled the boy’s head out of the water and the first thing the young man did was to gasp and take a deep breath of air.

Socrates asked him, “what did you want the most when you were there?” The boy replied, “Air”. Socrates said, “That is the secret of success! When you want success as badly as you wanted the air, then you will get it!” There is no other secret.

  سقراط

مرد جواني از سقراط رمز موفقيت را پرسيد که چيست. سقراط به مرد جوان گفت که صبح روز بعد به نزديکي رودخانه بيايد. هر دو حاضر شدند. سقراط از مرد جوان خواست که همراه او وارد رودخانه شود. وقتي وارد رودخانه شدند و آب به زير گردنشان رسيد سقراط با زير آب بردن سر مرد جوان، او را شگفت زده کرد.

مرد تلاش مي کرد تا خود را رها کند اما سقراط قوي تر بود و او را تا زماني که رنگ صورتش کبود شد محکم نگاه داشت. سقراط سر مرد جوان را از آب خارج کرد و اولين کاري که مرد جوان انجام داد کشيدن يک نفس عميق بود.

سقراط از او پرسيد، ” در آن وضعيت تنها چيزي که مي خواستي چه بود؟” پسر جواب داد: “هوا

سقراط گفت:” اين راز موفقيت است! اگر همانطور که هوا را مي خواستي در جستجوي موفقيت هم باشي بدستش خواهي آورد” رمز ديگري وجود ندارد

 Cowboy

A cowboy rode into town and stopped at a saloon for a drink. Unfortunately, the locals always had a habit of picking on strangers. When he finished his drink, he found his horse had been stolen

He went back into the bar, handily flipped his gun into the air, caught it above his head without even looking and fired a shot into the ceiling.  “Which one of you sidewinders stole my horse?!?!? ” he yelled with surprising forcefulness. No one answered.  “Alright, I’m gonna have another beer, and if my horse ain’t back outside by the time I finish, I’m gonna do what I dun in Texas! And I don’t like to have to do what I dun in Texas! ” Some of the locals shifted restlessly. The man, true to his word, had another beer, walked outside, and his horse had been returned to the post. He saddled up and started to ride out of town. The bartender wandered out of the bar and asked,  “Say partner, before you go… what happened in Texas? ” The cowboy turned back and said,  “I had to walk home. “

 گاوچران

گاوچرانی وارد شهر شد و برای نوشیدن چیزی، کنار یک مهمان‌خانه ایستاد. بدبختانه، کسانی که در آن شهر زندگی می‌کردند عادت بدی داشتند که سر به سر غریبه‌ها می‌گذاشتند. وقتی او (گاوچران) نوشیدنی‌اش را تمام کرد، متوجه شد که اسبش دزدیده شده است.او به کافه برگشت، و ماهرانه اسلحه‌اش را در آورد و سمت بالا گرفت و بالای سرش گرفت بدون هیچ نگاهی به سقف یه گلوله شلیک کرد. او با تعجب و خیلی مقتدرانه فریاد زد: «کدام یک از شما آدم‌های بد اسب منو دزدیده؟!؟!»  کسی پاسخی نداد. «بسیار خوب، من یک آب جو دیگه میخورم، و تا وقتی آن را تمام می‌کنم اسبم برنگردد، کاری را که در تگزاس انجام دادم انجام می‌دهم! و دوست ندارم آن کاری رو که در تگزاس انجام دادم رو انجام بدم!» بعضی از افراد خودشون جمع و جور کردن. آن مرد، بر طبق حرفش، آب جو دیگری نوشید، بیرون رفت، و اسبش به سرجایش برگشته بود. اسبش رو زین کرد و به سمت خارج از شهر رفت. کافه چی به آرامی از کافه بیرون آمد و پرسید: هی رفیق قبل از اینکه بری بگو، در تگزاس چه اتفاقی افتاد؟ گاوچران برگشت و گفت: مجبور شدم برم خونه

 Gloves

Miss Williams was a teacher, and there were thirty small children in her class. They were nice children, and Miss Williams liked all of them, but they often lost clothes.
It was winter, and the weather was very cold. The children’s mothers always sent them to school with warm coats and hats and gloves. The children came into the classroom in the morning and took off their coats, hats and gloves. They put their coats and hats on hooks on the wall, and they put their gloves in the pockets of their coats.
Last Tuesday Miss Williams found two small blue gloves on the floor in the evening, and in the morning she said to the children, ‘Whose gloves are these?’, but no one answered.
Then she looked at Dick. ‘Haven’t you got blue gloves, Dick?’ she asked him
‘Yes, miss,’ he answered, ‘but those can’t be mine. I’ve lost mine’

 دستکش
خانم ويليامز يك معلم بود، و سي كودك در كلاسش بودند. آن‌ها بچه‌هاي خوبي بودند، و خانم ويليامز همه‌ي آن‌ها را دوست داشت، اما آن ها اغلب لباس ها ي خود را گم مي كردند.
زمستان بود، و هوا خيلي سرد بود. مادر بچه ها هميشه آنها را با كت گرم و كلاه و دستكش به مدرسه مي فرستادند. بچه ها صبح داخل كلاس مي آمدند و كت، كلاه و دستكش هايشان در مي آوردند. آن ها كت و كلاهشان را روي چوب لباسي كه بر روي ديوار بود مي‌گذاشتند، و دستكش ها را نيز در جيب كتشان مي ذاشتند.
سه شنبه گذشته هنگام غروب خانم ويليامز يك جفت دستكش كوچك آبي بر روي زمين پيدا كرد، و صبح روز بعد به بچه ها گفت، اين دستكش چه كسي است؟ اما كسي جوابي نداد.
در آن هنگام به ديك نگاه كرد و از او پرسيد. ديك، دستكش هاي تو آبي نيستند؟
او پاسخ داد. بله، خانم ولي اين ها نمي تونند براي من باشند. چون من براي خودمو گم كردم.

 Destiny

During a momentous battle, a Japanese general decided to attack even though his army was greatly outnumbered. He was confident they would win, but his men were filled with doubt.

On the way to the battle, they stopped at a religious shrine. After praying with the men, the general took out a coin and said, “I shall now toss this coin. If it is heads, we shall win. If it is tails we shall lose.”

“Destiny will now reveal itself.”

He threw the coin into the air and all watched intently as it landed. It was heads. The soldiers were so overjoyed and filled with confidence that they vigorously attacked the enemy and were victorious.

After the battle. a lieutenant remarked to the general, “No one can change destiny.”

“Quite right,” the general replied as he showed the lieutenant the coin, which had heads on both sides.

 سرنوشت
در طول نبردی مهم و سرنوشت ساز ژنرالی ژاپنی تصمیم گرفت با وجود سربازان بسیار زیادش حمله کند. مطمئن بود که پیروز می شوند اما سربازانش تردید داشتندو دودل بودند.

در مسیر میدان نبرد در معبدی مقدس توقف کردند. بعد از فریضه دعا که همراه سربازانش انجام شد ژنرال سکه ای در آورد و گفت:” سکه را به هوا پرتاب خواهم کرد اگر رو آمد، می بریم اما اگر شیر بیاید شکست خواهیم خورد”.

“سرنوشت خود مشخص خواهد کرد”.

سکه را به هوا پرتاب کرد و همگی مشتاقانه تماشا کردند تا وقتی که بر روی زمین افتاد. رو بود. سربازان از فرط شادی از خود بی خود شدند و کاملا اطمینان پیدا کردند و با قدرت به دشمن حمله کردند و پیروز شدند.

بعد از جنگ ستوانی به ژنرال گفت: “سرنوشت را نتوان تغییر داد(انتخاب کرد با یک سکه)”

ژنرال در حالی که سکه ای که دو طرف آن رو بود را به ستوان نشان می داد جواب داد:” کاملا حق با شماست

100 داستان کوتاه رایگان برای دانش آموزان هایی که میخواهند زبان دوم خود را انگلیسی یاد بگیرند.
همراه با گوش کردن، دستور زبان، درک مطلب و تمرین املاء لغات
توجه فرمائید:
برای اینکه به متن داستان گوش کنید شما به نصب برنامه رایگان Real Player نیاز دارد، این برنامه را از اینجا بگیرید.
برای اینکه بتوانید توضیحات و تلفظ لغات در این داستان ها را ببینید و بشنوید، شما نیاز به نصب نرم افزار رایگان 1-click Answers دارید. برای نصب این نرم افزار رایگان اینجا را کلیک کنید.

51. SUV Driver Sends Officer Flying
52. Boy Drowns in Neighbor’s Pool
53. Woman Dies in House Fire
54. Pilot Killed as Plane Crashes into House
55. Fishing for Girls
56. Woman Shot Next to Her Christmas Tree
57. Man Fatally Stabbed Outside Nightclub
58. Fishing Boat Sinks, Everyone Saved
59. The Mysterious Carport Stain
60. Woman Lies About Winning Lottery
61. Victory Dance Leads to Death
62. Eat Your Vegetables
63. Honk if You’re in a Hurry
64. The Man Who Loved Women
65. How to Get out of Jury Duty
66. The Way to a Man’s Heart
67. Female Seeks Mature Male
68. Let’s Go Fishing
69. Train Wreck “Frees” Cows
70. Valuable Guitar Found
71. Stepmother Kills Herself
72. Beautiful Teacher Smiles, then Walks Away
73. Are Criminals Taking Over LA?
74. Police Arrest Happy Van Driver
75. A White Spot on His Tongue
76. The Final Phone Call
77. The Doctor’s Almost Perfect Children
78. There Goes the Neighborhood!
79. Let’s Go to Vegas!
80. Squirrel Attacks Woman in Golf Cart
81. He Goes to War to Save His Baby
82. English Is Confusing
83. Pump Up the Tires and Ride the Bike
84. Don’t Go Swimming on an Empty Stomach
85. The Park That Went to the Dogs
86. Brother, Can You Spare a Carburetor?
87. Golf Like a Girl, Manage Like a Man
88. Take Me Out to the Ball Game
89. Take This Job and Shove It
90. Where Did That Book Go?
91. When You’ve Got Your Health, You’ve Got Everything
92. It Doesn’t Have That ‘New Car’ Smell
93. Rich Man Invites Poor Student to Dinner
94. It Only Rings When I’m in the Bathroom
95. It Was an Old, Worthless Clock
96. Schoolboys Get Five-Finger Discount on Candy
97. Collecting Seashells at the Seashore
98. Check Your Bags at the Store Entrance
99. When I Retire, We Will See the World
100. Get Me a Caffe Latte or Go to Jail

1. Sara Went Shopping
2. Man Injured at Fast Food Place
3. A Life-Saving Cow
4. Driver Loses Mabel, Finds Jail
5. Jerry Decided To Buy a Gun
6. Freeway Chase Ends at Newsstand
7. Better To Be Unlucky
8. Food Fight Erupted in Prison
9. Wanted To Know How His Pig’s Doing
10. Goats Being Hired
11. A Missing Cat
12. Book Him
13. Water Under the Sink (Part One)
14. Water Under the Sink (Part Two)
15. Theft Occurs Everywhere
16. Eggs and a Bunny
17. Hotel Says Goodbye to Clean Couple
18. $100 Deposit
19. Books Don’t Grow on Trees
20. A Murder-Suicide
21. New Store and Its Owners
22. Mayor Denies Hit-and-Run Charge
23. Gasoline Prices Hit Record High
24. A Festival of Books
25. Crazy Housing Prices
26. Happy and Unhappy Renters
27. Pulling Out Nine Tons of Trash
28. Cloning Pets
29. Rentals at the Oceanside Community
30. Trees Are a Threat
31. Gets Booked, Writes a Book
32. Popular Park Reopens
33. Swim Classes Begin Soon
34. Getting Older But Not Sitting Around
35. Agencies Get Millions for Homeless
36. Tenants Watch Building Burn
37. Bathtub Blues
38. Blood Drive at Civic Center
39. City Hosts 42nd Art Fair
40. City and Crime
41. Bank Robbery
42. Immigration Goes Online
43. Jimmy Fixes His Door
44. Larry Needs a New Air-Conditioner
45. Man Gets 12 Years for Fraud
46. Man Shoots Up Post Office
47. Murals Are Over 200 Years Old
48. Pier Collapses
49. Cameras in Police Cars
50. A School Girl Sues Her School

 

ادامه مطلب

icon برچسب ها: