محل بنر تبلیغاتی شما

شعرهای کودکانه زیبا

 
خوشحال و شاد و خندان
خوشحال و شاد و خندانم ……….. قدر دنیا رو می دانم
خنده کنم من ……… دست بزنم من ……… پا بکوبم من
……………………….. شادانم
.
در دلم غمی ندارم ……….. زیرا سلامت هست جانم
عمر ما کوتاه س ……….. چون گل صحراست
…………… پس بیایید شادی کنیم
ادامه مطلب

icon برچسب ها: